2:24 am - czwartek Październik 17, 2019

Archive: Rodzaje bólu Subscribe to Rodzaje bólu

Rodzaje bólu

Ból można podzielić na kilka kategorii, w zależności m.in. od funkcji, jak i czasu trwania. Wyróżniamy zatem ból ostry, o dużym nasileniu, jednak czas jego trwania nie może przekraczać trzech miesięcy. Ból ostry często pojawia...