2:16 am - czwartek Październik 17, 2019

Dlaczego boli?

Pomimo nieprzyjemnego doznania zmysłowego i emocjonalnego, ból pełni bardzo ważną rolę w organizmie. Najczęściej towarzyszy w różnych jednostkach chorobowych, a więc spełnia funkcję ochronno-ostrzegawczą. Bez bólu trudno byłoby zauważyć, że w organizmie zachodzą nieprawidłowe reakcje bądź doszło do uszkodzenia poszczególnych narządów. Ból skłania nas zatem to podjęcia jakiegokolwiek działania, dzięki któremu można wcześniej wykryć dane schorzenie.

Każdy człowiek ma inną wrażliwość i tolerancję na ból. Przy działaniu tego samego bodźca, dolegliwości bólowe mogą być opisywane w innych kategoriach przez różne osoby. Nie bez znaczenia są również czynniki psychosomatyczne, czyli wszelkie zależności między psychiką a ciałem.

Do powstania bólu najczęściej dochodzi w wyniku podrażnienia odpowiednich receptorów. Są one zlokalizowane w wielu powierzchniach ciała, jak np. na skórze czy stawach. Ból powstaje również z wyniku uszkodzenia układu nerwowego. Dotyczy to zarówno nerwów obwodowych, jak i ośrodkowych. Czasem dolegliwości bólowe występują nawet wówczas, gdy nie zostały uszkodzone żadne tkanki. Ból jest zatem bardzo złożony i od indywidualnego jego postrzegania, zależy sposób opisywania dolegliwości bólowych.

Filed in: Ból

No comments yet.

Leave a Reply